Begeleiding

Individueel begeleiding

Bij individuele begeleiding helpen wij u bij uw dagindeling. Het gaat onder andere om het aanbrengen van structuur en het voeren van regie. Bijvoorbeeld: hulp bij plannen, stimuleren van activiteiten. Wij gaan uit van uw eigen mogelijkheden. Wij ondersteunen u bij praktische vaardigheden/handelingen om uw zelfredzaamheid te vergroten.

Groepsbegeleiding

Vanwege een toenemende behoefte en vragen van onze cliënten hebben we groepsbegeleiding aan onze dienstverlening toegevoegd. Het doel is onze cliënten een zinvolle dagbesteding te geven en hen uit hun sociale isolement te halen. Door met hen gesprekken te voeren en hun activiteiten aan te bieden die hun aanspreken, vergroten we hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Mannen en vrouwen worden apart begeleid.

Let op: Om in aanmerking te komen voor dagbesteding moet u een geldige indicatie van het CIZ hebben. Wij kunnen u eventueel helpen met de aanvraag.