Dagbesteding

Stichting Optimus dagbesteding

Optimus dagbesteding biedt haar cliënten activiteiten aan die aansluiten bij hun behoefte. Daarbij wordt rekening gehouden met de eigen mogelijkheden, religie en culturele achtergrond van de cliënten. Onze cliënten zijn mensen die door een of andere beperking begeleiding nodig hebben bij hun dagbesteding. Ze komen uit verschillende culturen.

Individueel begeleiding

Bij individuele begeleiding helpen wij u bij uw dagindeling. Het gaat onder andere om het aanbrengen van structuur en het voeren van regie. Bijvoorbeeld: hulp bij plannen, stimuleren van activiteiten. Wij gaan uit van uw eigen mogelijkheden. Wij ondersteunen u bij praktische vaardigheden/handelingen om uw zelfredzaamheid te vergroten.

Groepsbegeleiding

Bij onze groepsbegeleiding stellen wij de cliënten in de gelegenheid gebruik te maken van een gevarieerd aanbod van activiteiten . Het doel is onze cliënten een zinvolle dagbesteding te geven en hen uit hun sociale isolement te halen. Door met hen gesprekken te voeren en hun activiteiten aan te bieden die hun aanspreken, vergroten we hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Mannen en vrouwen worden apart begeleid.

Om in aanmerking te komen voor dagbesteding moet u een geldige indicatie van het CIZ hebben. Wij kunnen u eventueel helpen met de aanvraag.

De activiteiten van de dagbesteding zijn:

 • Knutselen
 • Tekenen en schilderen
 • Werkplaatsactiviteiten zoals houtbewerking, en reparaties van o.a. fietsen
 • Koken en bakken
 • Lange (Bos) wandelingen
 • Sport en spel
 • Bezoeken aan boerderijen, boomkwekerijen en akkerbouwbedrijven
 • Helpen met voeren
 • Helpen bij schoonmaken van stellen
 • Alle voorkomende werkzaamheden waar de boer hulp bij nodig heeft
 • Uitjes: sportactiviteiten, musea, boottochten, bezoeken van attracties en etc.

De dagbesteding vindt plaats in groepen van maximaal 10 personen.

Speciaal voor de dagbesteding hebben we in ons kantoorgebouw een sfeervolle ruimte ingericht waar u zich beslist thuis zult voelen.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via ons telefoonnummer of per e-mail of via contactformulier.