Over ons

Dagbesteding
Optimus dagbesteding is voor voornamelijk allochtone cliënten. De cliënten hebben een verstandelijke, fysieke beperking of anderszins. Het meerderendeel van deze cliënten is van Turkse afkomst. Dagbesteding Optimus is gelegen in rustige en groene omgeving in Groenekan. Mensen die als gevolg van hun beperking in een isolement leven hebben een steuntje in de rug nodig. Optimus dagbesteding biedt uitnodigende activiteiten en voor de doelgroep herkenbare referentiekaders omtrent cultuur en geloof. Wij willen mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding te geven doormiddel van verschillende activiteiten, waarbij zij de vrijheid hebben om in overleg met de begeleiders de activiteit van de dag zelf te kiezen.

Visie
Mensen die niet in staat zijn zelfstandig hun te regelen verdienen het om professionele ondersteuning te krijgen. Zij moeten datgene krijgen waar zij recht op hebben. Daarom staat Optimus deze mensen met volle overtuiging bij.

Missie
Onze missie is onze cliënten een zinvolle dagbesteding te geven en hen uit hun sociale isolement te halen en hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten. Door met hen gesprekken te voeren en hun activiteiten aan te bieden die hun aanspreken, vergroten we hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Het ultieme doel is dat mensen hun plek in de maatschappij terugkrijgen.

Waarom kiezen cliënten voor dagbesteding Optimus?
Cliënten zeggen voor Optimus dagbesteding te kiezen omdat wij de enige zijn met een uitnodigend aanbod voor allochtonen, waarbij sterk rekening wordt gehouden met de diverse culturen en religies. Bovendien zeggen cliënten dat zij het prettig vinden dat de begeleiders allochtonen zijn. Daardoor ervaren ze een zekere herkenbaarheid en hebben ze een gevoel van veiligheid en acceptatie.
.
Sfeer
Wij vinden het belangrijk dat er een goede sfeer heerst. Kenmerkend voor Optimus dagbesteding is de ruimte die geboden wordt aan cliënten om zichzelf te zijn. In een prachtige ingerichte zaal met een huiselijke sfeer komen onze cliënten tot optimale rust en kunnen hun cultuur en geloof op eigen wijze beleven. Ons streven is kwalitatief goede zorg en ondersteuning te bieden vanuit de gedachte dat de zorgzoeker de zorg moet krijgen die bij hem/haar past. Daarvoor hebben we enkele onderscheidende uitgangspunten (kernwaarden) in ons handelen geformuleerd.

Onze missie is mensen met een beperking sociaaljuridisch en administratief te ondersteunen, opdat zij net als mensen zonder beperkingen datgene krijgen waar zij recht op hebben. Dit is juiste de reden waarom Optimus u graag helpt.

Mensen die niet in staat zijn zelfstandig hun zaken te regelen verdienen het om professionele ondersteuning te krijgen. Zij moeten datgene krijgen waar zij recht op hebben. Daarom staat Optimus met volle overtuiging deze cliënten sociaaljuridisch en administratief bij.